Zveme na členskou schůzi spolku Prádelna | 24. června 2021

Zveme Vás na členskou schůzi Kulturního centra Prádelna, z. s., jejíž termín byl stanoven na čtvrtek 24. června 2021 od 17:00 v Prádelně (Hradební 83, Český Krumlov).

Prosím všechny členy, aby potvrdili svou účast nebo dali vědět, že se členské schůze nemohou zúčastnit. Členské schůze se mohou zúčastnit i hosté (nečlenové), jejichž účast členové spolku na začátku schůze schválí (nebo zamítnou). Hosté jsou vítáni, jen nám napište předem na email info@pradelnazije.cz, ať s vámi můžeme počítat. Členská schůze se uskuteční pouze za předpokladu, že se jí zúčastní nadpoloviční počet členů.

Hlavní body programu:

  • Zpráva o činnosti spolku a Zpráva o hospodaření spolku
  • Koncepce činnosti spolku na další období
  • Návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku
  • Podpis listiny přítomných

Rada spolku má v současnosti 5 členů, dovolujeme si vás tedy vyzvat, abyste zvážili svou nominaci na doplnění členů rady, která má mít 5-9 členů. Znamenalo by to intenzivnější spolupráci se spolkem ale zároveň i větší vliv na dění v něm.

Týden před konáním členské schůze vám pošleme podklady ke schůzi, do té doby prosím zvažte i svou kandidaturu do rady. Vaše členství v radě nám moc pomůže!

Přejeme pěkný den a těšíme se na setkání.

Rada Kulturního centra Prádelna, z. s.

Matouš Bičák, Kateřina Kuchtová, Petra Lewis, Jiří Zeman, Martin Zeman