5. krok

Konání akce a pravidla fungování Prádelny

Pro otevření budovy slouží vstupní kód, který od nás obdržíte a je platný pouze po dobu konání akce. 

Během akce jsou důležitá pravidla prostoru a pokyny pro organizátory a členy / členky spolku, kterými se prosím řiďte (viz. níže).

     Před začátkem akce:

     • otevřete obě křídla vstupních dveří 
     • před budovu umístěte dřevěnou tabuli ve tvaru A a křídou napište informace o probíhající akci
     • pokud je šero či večer: 
      zapněte oranžové „NEON“ světlo nad dveřmi (vypínač za dveřmi označen projektor II),
      můžete zapnout stojací „NEON“ světlo u baru či dvě LED par barevné osvětlení v prostoru
      další standardní led bílé osvětlení na stěnách prostoru 
     • buďte na procházejících potenciální návštěvníky milí, pozvěte je případně dovnitř

     Závazná pravidla fungování prostoru Prádelny:

     • Vstup dovnitř je možný pouze na vlastní nebezpečí (u vstupu musí být viditelné toto upozornění). 
     • Všechny akce musí dodržovat všechny platné zákony, vyhlášky a nařízení města (zejména dodržování nočního klidu – od 1. června do 30. září je začátek klidu posunut z 22. hodiny na 24. hodinu každý pátek, sobotu a den předcházející dnu pracovního klidu). 
     • Prádelna musí být do 24.00 uzavřena.
     • Po 22:00 se venku před Prádelnou chováme ohleduplně a tiše vzhledem k blízkosti dalších domů, kde už spí lidé.
     • Na akce není možné vybírat vstupné (návštěvníkům je možné pouze doporučit příspěvek). 
     • Uvnitř Prádelny se nekouří
     • Snažíme se maximálně šetřit jak elektrickou energií, tak i vodou. 
     • Pokud opouštíte prostor (byť jen na malou chvíli), zamkněte a dobře zkontrolujte, že je skutečně zavřeno, včetně oken. 
     • Za prostor je zodpovědný ten, kdo jej odemkl či byl pověřen odpovědnou osobou hlídáním prostoru (doporučujeme ustanovit více odpovědných osob). Není možné, aby byl prostor Prádelny otevřený (byť jen na chvíli) bez dozoru konkrétní zodpovědné osoby. 
     • Vnitřní prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem a na akcích mohou být příležitostně pořizovány audiovizuální záznamy. 
     • Chováme se ohleduplně, slušně a přátelsky ke všem sousedům Prádelny.