Novoroční sbírka - Pomáháme dětem v nouzi

Nový rok je čas předsevzetí, nových začátků a příslibů do budoucna. Mnozí ale mají start do nového roku ztížený v důsledku finanční nouze, kterou způsobily dopady zvýšených životních nákladů na jejich rodinu. Je to o to smutnější, že jsou to právě děti, které tyto dopady silně pociťují.

Prádelna si dala předsevzetí, že těmto dětem pomůže a vyhlašuje:

Číslo transparentního účtu vedeného u Raiffeisen bank, kam můžete přispět:

Transparentní účet je vedený na spolek:
Kulturní centrum Prádelna, z. s.
Linecká 41, Český Krumlov – Plešivec 38101
IČO: 07945973

Vybrané peníze jsou určeny na uhrazení platby za:
 • školkovné
 • školní potřeby 
 • školní obědy 
 • školní výlety 
 • zájmové kroužky

Sbírka je vyhlášena a vedena spolkem Prádelna na základě podmínek a parametrů podpory (viz. níže). Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Český Krumlov k žádostem o podporu vydává stanovisko na jehož základě je dar vyplacen přímo na účet příslušné organizace (MŠ, ZŠ, SŠ, SUPŠ nebo SOU).

Kolik se nám společně podařilo vybrat na podporu dětí z Českého Krumlova:
0
Podmínky a parametry podpory:
 • Trvalý pobyt dítěte je v Českém Krumlově 
 • Děti navštěvují mateřskou, základní nebo střední školu nebo učební obor 
 • Pečující o děti jsou v nouzi 
 • Podpora se přednostně udělí dětem v rodinách, kde rodiče nemohou dostát podmínkám programu My v tom Jihočechy nenecháme, ať už z důvodu exekuce nebo faktu, že jsou déle než půl roku vedeni na pracovním úřadě 
 • Předpokladem vyplacení podpory je vyplněná žádost. Je k dispozici na stránkách Prádelny nebo na pobočce pobočce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) 
 • Předpokladem vyplacení podpory je doporučení OSVZ na vyplněné žádosti 
 • Na podporu nevzniká automatický nárok 
 • Vyhrazujeme si časovou rezervu na zpracování žádosti 
 • Peníze budou vyplaceny přímo na účet instituce nebo organizace, která služby zajišťuje 
 • Maximální výše podpory je 10 000,- na dítě a rok 
 • Peníze se začnou vyplácet, až bude na účtu minimálně 100 000,-
Jak postupovat pro podání žádosti:

Požádat o podporu prostřednictvím spolku Prádelna

Stáhněte si žádost, vytiskněte ji, vyplňte všechny požadované informace a podepsanou žádost nám pošlete nascanovanou na email sbirka@pradelnazije.cz nebo ji vhoďte do schránky či pošlete poštou na adresu: Kulturní centrum Prádelna, z. s., Linecká 41, Český Krumlov – Plešivec, 38101

Požádat o podporu prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Na městském úřadě Český Krumlov - Odboru sociálních věcí a zdravotnictví si vyzvedněte žádost (nebo si ji doneste již vytisknutou, ke stažení níže), vyplňte všechny požadované informace a podepsanou žádost předejte zaměstnancům*nkyním odboru.

Aktuálně o sbírce:

Pomáháme dětem v nouzi

Novoroční sbírka pro děti v nouzi z Českého Krumlova startuje

Nový rok je čas předsevzetí, nových začátků a příslibů do budoucna. Mnozí ale mají start do nového roku ztížený v důsledku finanční nouze, kterou způsobily dopady zvýšených životních nákladů na jejich rodinu. Je to o to smutnější, že jsou to právě děti, které tyto dopady silně pociťují. Prádelna si dala […]

Prádelna | Český Krumlov

Hradební 83, Český Krumlov

Kulturní centrum Prádelna, z. s.
Linecká 41, Český Krumlov – Plešivec 38101
info@pradelnazije.cz
IČO: 07945973

otevřeno je zatím nepravidelně během akcí

Podporuji Prádelnu