1. krok

Vyberte vhodný termín

Podívejte se do kalendáře plánovaných akcí níže a vyberte vhodný a volný termín.

  • Při plánování je nutné počítat s příspěvkem na provoz prostoru  (musíme zaplatit náklady na vody, elektřinu, opravy, údržbu atd.). 
  • V letošním roce je možné pořádat akce, které nejsou hlučné (koncerty pouze akusticky) s přiměřeným počtem návštěvníků vzhledem ke kapacitě objektu.
  • Pořadatel si v letošním roce zajišťuje organizaci akce a pořadatelskou službu zcela samostatně. 
  • Během akce je konkrétní osoba odpovědná za svěřené vybavení, které je v Prádelně k dispozici a dohlíží na dodržování pravidel prostoru a řídí se dle pokynů pro fungování prostoru.
  • Všechny akce se konají pouze na vlastní nebezpečí a dodržují platné vyhlášky města a pravidla prostoru
  • Na akce není možné vybírat vstupné. Lze vybírat dobrovolné příspěvky či dary.
  • Všechny akce v Prádelně mají být volně přístupné veřejnosti
  • Prádelna může nabídnout základní zvukové, světelné a další vybavení, či vybavení baru. 
  • Podmínky pro každou akci záleží na konkrétní domluvě, nicméně všem se snažíme vyjít vstříc.