Prádelna je místo pro setkávání a seberealizaci, kde můžeš něco pro ostatní uspořádat i ty. Je otevřená všem jednotlivcům, spolkům i institucím.

Cílem spolku Prádelna je ve spolupráci s městem Český Krumlov, Českokrumlovským rozvojovým fondem, místními spolky, institucemi i jednotlivci otevřít prostor bývalé čistírny v Hradební ulici. Prádelna chce být prostorem inkluzivním a otevřeným pro místní i návštěvníky. Místní zde najdou možnost seberealizace a návštěvníci uvítají prostor, který bude originální, živý a autentický.

Devizou objektu je velký otevřený prostor, který je momentálně nevyužitý, a je ideálním adeptem na místo, jehož program i tvář dohromady tvoří místní lidé. Jsme přesvědčeni, že místní nepotřebují další rozmanité programy a kulturní představení, kterých nejen město nabízí mnoho. Potřebují ale prostor, kde by se mohli scházet, bavit a společně něco vytvářet. To byl jeden z důvodů pro založení spolku Prádelna – stát se koordinátorem programu, který bude vznikat společným úsilím na základě potřeb a požadavků místních aktérů z okruhu Krumlováků. Právě možnost spoluvytvářet program a potkávat se aktivně se ukazuje jako účinný nástroj změny vnímání místa a posilování identity, což je dnes více než aktuální.

Prádelnu podporuje: