Co se chystá?

S Českokrumlovským rozvojovým fondem připravujeme podklady pro vytvoření projektové dokumentace, která bude základem pro rekonstrukci budovy. Zároveň jsme domluveni, že budovu využijeme velmi omezeně i ve stavu, v jakém je. Od září chystáme několik akcí. Upozorňujeme, že vstup do budovy je pouze na vlastní nebezpečí.


Vznikající multifunkční prostor, městský obývák, společenský a spolkový dům celého města, místo setkávání a kultury i místo všedních dní v budově bývalé čistírny
v Hradební ulici v Českém Krumlově.

Místo
… které se stane komunitním, vzdělávacím a kulturním centrem občanů.
… které je protikladem komerčnímu masivnímu turismu, převládajícímu v centru města.
… které je neustále živé, ale má i funkci odpočinkové zóny.
… pro setkávání s přátelskou atmosférou, stranou od hlavní turistické trasy.
… které je založeno na autentičnosti a zapojení místních.

Iniciační projekt, který usiluje o propojení s různými krumlovskými institucemi.

Domníváme se, že Českému Krumlovu chybí místo pro setkávání zejména místních, které by bylo zároveň multifunkční, mezioborové, otevřené, moderní, kreativní, alternativní a lokální.

Nejbližší akce a aktuální dění

S Českokrumlovským rozvojovým fondem připravujeme podklady pro vytvoření projektové dokumentace, která bude základem pro rekonstrukci budovy. Zároveň jsme domluveni, že budovu využijeme velmi omezeně i ve stavu, v jakém je. Během září v Prádelně proběhlo hned několik akcí. Program vyvrcholil sousedskou slavností. Během listopadu se připojujeme k celoměstským oslavám a programu 30 let po Sametu.

15. – 24. listopadu | 30 let po Sametu

Během celoměstských oslav 30. výročí pádu komunistického režimu vás zveme do Prádelny hned na několik akcí, které připravujeme ve spolupráci s městem a ČKRF.

Spolupracujeme