Idea Prádelny

Co?

Vytvořit multifunkční prostor v budově bývalé čistírny, Hradební čp. 83, Český Krumlov.

Místo

… které se stane komunitním, vzdělávacím a kulturním centrem občanů.
… které je protikladem komerčnímu masivnímu turismu, převládajícímu v centru města.
… které je neustále živé, ale má i funkci odpočinkové zóny.
… pro setkávání s přátelskou atmosférou, stranou od hlavní turistické trasy.
… které je založeno na autentičnosti a zapojení místních.
… zajímavé i pro zahraniční návštěvníky, idea udržitelného turismu.

Iniciační projekt, který usiluje o propojení s různými krumlovskými institucemi.
Kultura: cílem je oživit kulturní nabídku chybějícími, alternativními žánry, dát prostor současnému umění.
Komunita: cílem je vytvořit zázemí pro aktivní občany, spolky a organizace všeho druhu a podporovat je v jejich činnosti.
Vzdělání: cílem je nabídnout vzdělání atraktivní formou, sdílení vědomostí, zkušeností a zážitků různých věkových skupin.

Proč?

Domníváme se, že Českému Krumlovu chybí místo pro setkávání, které by bylo zároveň multifunkční, mezioborové, otevřené, moderní, kreativní, alternativní a autentické. Totéž vyplynulo i ze Strategického plánu z r. 2016 a z analýzy cestovního ruchu. Část místních je nespokojená se současnou podobou centra města a existují reálné obavy ze ztráty autenticity a genia loci a přílišné komercionalizace služeb. My věříme, že náš projekt by se mohl stát součástí řešení, jak přitáhnout Krumlováky zpět do centra.

Pro koho?

Cílovou skupinou jsou v prvé řadě všichni Krumlováci. Chceme v Krumlově podporovat soudobou kulturu a žánry, které tu víceméně chybí (ve městě např. po uzavření Fabričky není středně velký koncertní sál); zároveň ale občané získají možnost uspořádat vlastní akci (podle pravidel/kodexu spolku o budově a programu Prádelny, spolek jako dramaturg). Věříme, že by prostor navštěvovali a využívali i lidé z blízkého okolí a turisté. Prostor zamýšlíme pro širokou veřejnost všech věkových kategorií.
Kulturní centrum Prádelna, z. s. nabízí spolupráci místním spolkům, institucím, zájmovým skupinám (např. skauti, ZUŠ – prostor pro zkoušení orchestru, SUPŠ – klauzurní výstavy aj., gymnázium, fotoklub, místo pro setkávání seniorů, oslavy narozenin atd.).

Možné využití prostoru

Část A – multifunkční hala

přízemí

 • flexibilní pro různá využití – přes den útulné otevřené místo, koncerty, divadla, přednášky, cvičení, tanec, promítání filmů a sportovních utkání, výstavy, pronájmy pro firemní akce, konference, možnost uspořádat vlastní akci (podle pravidel/kodexu spolku, spolek jako dramaturg),  prostor pro neformální setkávání
 • hudba/tanec: koncerty (zvučná jména, ale i místní amatérská uskupení), zkušebna orchestru ZUŠ a dalších zájemců, taneční a poslechové večery
 • film: foto/film kurzy, projekce nekomerčních filmů, přehlídky studentských filmů, festivaly: možnost konání projekcí festivalu Jeden svět aj., projekt Film a škola, multimediální produkce, projekce z klasických 35mm a 16mm filmových kopií, přenosy sportovních utkání
 • výtvarné umění: tématické výstavy, soudobé české umění, prezentace krumlovských výtvarníků, tvůrčí dílny a workshopy (knižní vazba, knižní ilustrace, grafika aj.), spolupráce se ZUŠ a SUPŠ: prezentace výtvarného oboru ZUŠ, výstavy klauzurních a maturitních prací SUPŠ sv. Anežky České
 • literatura: autorská čtení, autogramiády, spolupráce se školami, dílny práce s textem
 • divadlo: alternativa k Městskému divadlu (současný divadelní prostor vyžaduje variabilitu), otevřené divadelní workshopy, divadelní festivaly
 • řemeslo, móda, volný čas, sport: řemeslné dílny, přednášky (mj. aktivních seniorů), módní přehlídky, second handy, bazárky, trhy, anglická konverzace, jóga apod., sportovní turnaje (ping-pong) aj.
 • kavárna (family-point s dětským koutkem)
 • snaha co nejpřijatelněji vymyslet bezbariérové propojení s dětským hřištěm
 • kapacita zhruba 200 lidí

patro nad halou

 • malý sál (otevřený, vhodný i na různá cvičení či menší akce)
 • ubytování hostelového typu pro účinkující na akcích v Prádelně, skauty atd.
 • kvalitní ubytování se samostatným sociálním zařízením
 • současný prostor bude třeba rozdělit

Část B – věž

přízemí

 • toalety bezbariérové
 • přístup do zadního traktu

další patra

 • toalety
 • toalety pro další patro, sprchy pro ubytování
 • zázemí spolku, kancelář, sklad

Část C – zadní budova

 • prostor k pronájmu, fotokomora, fotoateliér
 • sklad a zázemí multifunkčního sálu
 • možnost vybudování mezipatra
 • samostatný vchod

Část D – přidružená budova

 • prostor k pronájmu, klubovna pro spolky
 • možnost vybudování mezipatra
 • samostatný vchod

Část E – věž

přízemí

 • momentálně sklad italské kavárny -> obchod s lokální výrobou či uměním lokálních malířů a výtvarník a kvalitními a designovými českými produkty
 • vstupní prostor Prádelny

1. patro (vstup po schodech z multifunkční haly)

 • sdílená kancelář / menší konferenční či projekční sál
 • možnost budoucího propojení s 3. NP schody přímo z místnosti z důvodu rozšíření kapacity sdílené kanceláře a požární  bezpečnosti

Při řešení prostor vybízíme k diskuzi. Využití musí vycházet hlavně z potřeb Krumlováků. Naše návrhy jsou pro diskuzi podkladem a představují, co všechno by se mohlo a mělo do budovy vejít. Považujeme za nutné spolupracovat s projektanty, architekty, uživateli Prádelny a ČKRF.

Budově chceme ponechat co nejvíce původní, autentický a industriální ráz, který je v kontrastu s historickým renesančním centrem, a tím atraktivní svou jinakostí. Rádi bychom zachovali genia loci Hradební ulice – např. streetartovou tvorbu na fasádě.

 • Interiér v duchu open-space, vzdušný a co nejvíce propojený.
 • Hlavní sál, přizpůsobitelný pro širokou škálu využití popsaných výše, v konečné fázi provoz každý den, fungující bistro, dětský koutek, obchod atd.
 • Originální kusy nábytku (bazarové, designové, vlastnoručně vyrobené).
 • Obecně důraz na funkčnost, útulnost, hravost a také šetrnost vůči životnímu prostředí a recyklaci.