Spolek Prádelna

Kulturní centrum Prádelna, z. s.

Členská schůze spolku Prádelna | 24. června 2021

Členská schůze Kulturního centra Prádelna, z. s. proběhla ve čtvrtek 24. června 2021 od 17:00 v Prádelně. Hlavní body programu: Zpráva o činnosti spolku a Zpráva o hospodaření spolku Koncepce činnosti spolku na další období Návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku Podpis listiny přítomných Rada…
Více

Aktuální členové rady spolku Prádelna:

 • Martin Zeman
 • Petra Lewis
 • Kateřina Kuchtová
 • Matouš Bičák
 • Jiří Zeman
 • Dominika Lewis
 • Carolyn Zukowski
 • Filip Faschingbauer

Základní účely spolku

 1. Pořádat kulturní a vzdělávací akce.
 2. Vybudovat a provozovat komunitní centrum.
 3. Oživit prostor bývalé čistírny a prádelny v Hradební ulici.
 4. Podílet se na kulturním životě Českého Krumlova ve spolupráci s dalšími místními organizacemi.

Členství ve spolku

Řádným členem se může stát fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území ČR starší 18 let. Řádnými členy jsou zakládající členové, kteří figurují v Listině přítomných v Zápisu z ustavující schůze spolku (kterou podepsali) a další členové, kteří podali přihlášku, a jejich členství vzniklo dnem, kdy rada spolku rozhodla o přijetí žadatele. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Práva a povinnosti členů spolku

Řádný člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu KCP a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů
 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku

Řádný člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy
 • hájit zájmy spolku a propagovat ho
 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce

Napsali o Prádelně