Ochrana osobních údajů v Prádelně

Informace o použití kamerového systému

Tento dokument obsahuje informace o provozovaném kamerovém systému v prostoru Prádelny a slouží zejména k informování subjektů údajů požadujících podrobnější informace stran používaného kamerového systému.

Kdo je správcem osobních údajů pořizovaných kamerovým systémem?

Kulturní centrum Prádelna, z. s.
Linecká 41, Český Krumlov – Plešivec 38101
IČO: 07945973
kontaktní e-mail: info@pradelnazije.cz

Pověřencem pro správu osobních údajů je Matouš Bičák.

-dále jako „správce“ nebo „spolek

Jaké osobní údaje jsou kamerovým systémem pořizovány?

Kamerový systém, který je v prostorách komunitně-kulturního centra Prádelna v Hradební ulice 83, Český Krumlov 381 01 (dále jen v „Prádelna“) nainstalován, pořizuje videozáznam, přičemž umožňuje vzdálené sledování vizuálního obrazu pořizovaného kamerovým systémem, a to v reálném čase.

V Prádelně je instalována celkem jedna stacionární bezpečnostní kamera ve vnitřním prostoru.

Kamerový systém instalovaný v Prádelně nedisponuje software pro automatickou identifikaci fyzických osob, proto zpracovávané osobní údaje nepatří do zvláštní kategorie osobních údajů (tj. nejsou citlivými osobními údaji).

Pro jaké účely jsou zpracovávány osobní údaje pořizované kamerovým systémem?

Osobní údaje pořizované kamerovým systémem se záznamem jsou pořizovány v mezích našeho oprávněného zájmu, kterým je v tomto případě zájem o bezpečnost majetku spolku, jakož i život a zdraví návštěvníků Prádelny.

Správce prohlašuje, že kamerové sledování nadměrně nezasahuje do soukromí subjektů údajů – Kamerovým systémem je monitorován pouze společný prostor přímo v budově Prádelny (nejsou monitorovány sociálních zařízení apod.).

Jak dlouho jsou osobní údaje systémem uchovávány?

Doba uchování záznamů pořizovaných kamerovým systémem je 12 dnů.

Následně jsou záznamy zlikvidovány, a to tak, že nejstarší záznam je vždy při naplnění kapacity úložiště přehrán záznamem novým. O takto provedené likvidaci osobních údajů není správcem vyhotovován protokol o skartaci.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním záznamů s kamerových systémů?

Máte právo na:

přístup k osobním údajům – na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom Vám sdělili:

 1. za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,
 2. v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány,

jak dlouho budou uchovávány,

 1. komu budou zpřístupněny,
 2. zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

výmaz – Vaše osobní údaje vymažeme pokud:

 • je už nepotřebujeme.

  nebo

  • odpadnou všechny právní důvody takového zpracování.

  nebo

  • vznesete námitky proti zpracování a nejsou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování.

  nebo

  • nám takovou povinnost ukládá právní předpis.

  Pro uplatnění Vašich práv nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@pradelnazije.cz, osobně Prádelně některému z oficiálních zástupců spolku.

  Jaká jsou použita organizační opatření?

  Ve vztahu ke kamerovému systému používanému jsou ve spolku přijata tato organizační opatření:

  • školení pověřence pro správu osobních údajů ve věcech týkajících se problematiky ochrany osobních údajů,
  • k záznamu z instalované kamery má pouze pověřenec pro správu osobních údajů.

  Kam se můžete obrátit máte-li dojem, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy?

  Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám prosím tuto skutečnost na e-mailové adrese info@pradelnazije.cz a vše společně vyřešíme.

  Pořizování fotografií a audiovizuálních záznamů

  Během některých akcí v Prádelně jsou příležitostně pořizovány fotografie a časově omezené audiovizuální záznamy.

  Pořizování těchto záznamů se řídí §81 občanského zákoníku a násl. zák. č. 89/2012 Sb..

  Z osobních údajů zachycených těmito záznamy není vytvářena evidence o fyzických osobách. 

  Svůj souhlas s pořizováním těchto záznamů můžete kdykoliv odvolat osobně v Prádelně u některého z oficiálních zástupců spolku nebo emailem na adresu info@pradelnazije.cz.