S.P.O.K. Force

Publikoval(a) Prádelna dne

Jsme sound system z Českýho Krumlova a hrajeme většinou rychlou a temnou hudbu, která ovšem má velkou duši. O teknu se toho v médiích dost namluví a je pravda, že jeho obrázek není ve společnosti zrovna nejlepší. Freetekno je uzavřená komunita postavená na principech anarchie a do-it-yourself kultury, takže se na našich akcích zpravidla nepodílí žádný třetí strany. To znamená, že jsme takovej uzavřenej ekosystém, do kterýho z venku není moc vidět a lidi se přirozeně neznámýho bojí. Pravda je však taková, že na našich akcích je vždy naprosto skvělá atmosféra a s otevřenou náručí vítáme každýho návštěvníka, kterej nemá v plánu škodit lidem okolo, ať už je z jakýkoliv společenský vrstvy a prochází si jakoukoliv fází života.

S.P.O.K. Force u Hradební ulici, foto: Jana Talířová

Snažíme se pro lidi vytvořit bezpečný a přátelský prostředí, kde můžou otevřeně manifestovat svojí osobnost beze studu a strachu ze soudů a můžou ze sebe na chvíli sloupnout všechny šlupky, kterýma se přirozeně obalujou na obranu proti očekáváním, předsudkům a tlakům běžnýho života, a dostat se k čistýmu prožitku z přítomnosti. Ostrej, rychlej a hlasitej beat poskytuje parádní platformu, do který se člověk může opřít plnou silou a vyřádit se do sytosti.


We are a sound system from Český Krumlov playing mostly fast and dark music but with lots of soul. A lot is written in the media about techno and the picture it paints isn’t all that good. Freetekno is a closed community standing on the principles of anarchy and do-it-yourself culture, so generally there are no third parties involved in our events. That means that we represent a kind of closed ecosystem not easily understandable from the outside and people are naturally scared of the unknown. The truth is that there is always a great atmosphere and every visitor who comes with good intentions is welcomed with open arms no matter what their background is and whatever phase of life they are going through. We are trying to create safe and friendly environment where people can freely manifest their personality without shame and fear of being condemned and where they can peel off all the layers that they use to protect themselves against expectations, prejudices and the pressures of everyday life and where they can enjoy the moment in its pure form. Sharp, fast and noisy beat provides a perfect platform you can lean on and enjoy yourself to the maximum.

Kategorie: Krumlovské kapely