27. září 2019 | zhodnocení akcí v září, program na listopad a propagace prádelny a jednání s městem

Publikoval(a) Prádelna dne

Přítomni: Matouš Bičák, Kateřina Kuchtová, Martin Zeman, Petra Lewis, Martina Bodláková, Alexander F. Lieders, Jiří Zeman

I. Zhodnocení proběhlých akcí

 • akce se vydařily, aktivní zapojení některých členů i mimo radu hodnoceno pozitivně (Jarka Dominová, Michal Dolanský)
 • budeme se snažit řešit tzv. zábory prostranství – pokusíme se, aby se změnila záborová vyhláška, pokud se zábor bude týkat nekomerčních akcí

II. Listopadový program

 • Snow Film Fest (1. 11. od 18:00)
 • info na web viz https://snowfilmfest.cz/promitani_sff/cesky-krumlov/
 • 30 let po Sametu (15.‒17. 11.)
 • do 4. 10. doladit program a rozpočet (co chceme po městě) akce 30 let po Sametu:
 • pátek 15. 11. 16:00 workshop: vytváření transparentů
 • 18:00 projekce dokumentu Něžná revoluce (1500 Kč; půjčovné filmu + OSA)
 • 19:30 vernisáž (můžeme zkusit domluvit hudbu KrumFór Brass – žesťové kvarteto, Matouš
 • připravuje smyčku ze záznamů z dění v ČK v roce 1989, porevoluční události: obnovené
 • Slavnosti pětilisté růže atd.), kurátor Radek Wohlmuth
 • neděle 17. 11. 19:30 Ascanio Celestini/Tereza Sieglová: Stojím v řadě
 • …smršť apelativních monologů z pera italského dramatika a autora standupů; sedmi texty a
 • jejich hořkosladkým vtipem atakujeme svět, jehož součástí je každý z nás; OLDstars pod
 • režijním vedením Tomáše Staňka (3000 Kč; v první řadě na cesťáky)
 • toi toi u Prádelny?

III. Propagace prádelny

 • znovu se zabývat logem: pokud spolupráce se SUPŠ, pak jako maturitní práce; jinak
 • přinášet návrhy sami a formulovat zadání
 • iniciovat jednání s členy rady města: předseda + někdo z rady Prádelny (současná rada města: Dalibor Carda, Josef Hermann, Martin Hák, Ivo Janoušek, Ivana Ambrusová, Milan
 • Kotlár, Jiří Olšan)
 • Nová síť: jednat o možnostech konference s krumlovskými radními
 • jednání s Petrem Trojákem, Ondřejem Bustou: architektonická soutěž na projekt
 • rekonstrukce Prádelny

Zapsal: Martin Zeman

Kategorie: Zápisy rad spolku

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder