Ohlédnutí za děním v Prádelně

Příběh Prádelny

Ukradená galerie, z Krumlova a Hradební ulice do Evropy

Příběh Prádelny začíná jako příběh dvou aktivních mladých lidí - umělců Alessandy Svatek a Artura Magrota, kteří v Krumlově rozjeli umělecký projekt UKG - Ukradená galerie - projekt, který Krumlov dostal na stránky novin a do hlavního vysílacího času v televizi. Artur a Alex využili nepoužívanou vitrínu na oznámení a každou neděli do ní umístili nové umělecké dílo a uspořádali vernisáž. Krumlov se ocitá v centru dění a po světě vznikají nové UKG galerie: Praha, Písek, Banská Štiavnica, Děčín, Linz, Mnichov, Glastonbury. Od roku 2010 do roku 2017 kdy má UKG k dispozici budovu bývalé Prádelny v Hradební ulici, zde proběhlo na 400 vernisáží s obrovskou návštěvností. Projekt oživil Krumlov a po dobu 10 let vnášel umění do veřejného prostoru a tvořil tradici pravidelných nedělních vernisáží. Během fungování UKG se stal Krumlov městem živého umění s velkým mediálním ohlasem.

Zažít město jinak a projekty rozšíření působnosti Prádelny

Rok 2017 představuje předěl, kdy jsme si uvědomili potřebu vytvořit zastřešující platformu, která by zahrnovala UKG a otevírala prostor širší veřejnosti. V roce 2017 se zrodila Prádelna, symbolicky představená instalací prádla v Hradební ulici a na budově Prádelny. V roce 2017 jsme spolu s organizátory Zažít Krumlov jinak předložili ČKRF projekt pro prostor Prádelny a během let 2018 a 2019 jsme jej postupně přepracovali. Program v  Prádelně pokračoval bez přerušení až do října 2018.

V době otevřené Prádelny v ní proběhlo, kromě stovek vernisáží, každoroční malování, pravidelný úklid Prádelny a přilehlých prostor. Vytvořila se tradice divadelních představení Víti Marčíka, pravidelných letních výstav skupiny Got Neighbours nebo pravidelných oslav Vítání prváků SUPŠ sv. Anežky České a dalších.

Založení spolku Prádelna a počátek nové éry

V březnu 2019 jsme založili zastřešující spolek Prádelna, který se nyní o objekt stará a zpřístupňuje jej všem zájemcům a zájemkyním a jiným insitucím. Díky spolupráci s městem Českým Krumlov a majitelem ČKRF se podařilo vybudovat sociální zázemí a během několika let spolek i díky podpoře Nadace VIA a desítkám dobrovolníkům a dobrovolnic objekt ve vnitřních prostorách postupně rekonstruoval a zveleboval, zavedeny byly rozvody elektřiny, stálé osvětlení, pořízeno základní technické vybavení pro pořádání akcí včetně připojení k internetu, vybaven „bar“ a prostor jsme zabezpečily. Od roku 2019 tu proběhly desítky akcí, v provozu je Prádelna zpravidla v letním období zpravidla od května do půlky listopadu.

Prádelna 2019 - 2023

Od června 2021, kdy Prádelna otevřela, za dva roky hostila více než 250 akcí, koncertů, promítání, výstav, přednášek, diskuzí, dílen, setkání. Děkujeme všem za podporu, skvělé nápady a pomoc.

brigád
0
projekcí
0
výstav a vernisáží
2
koncertů
0
autorských čtení
0
přednášek a debat
0
divadel, tanečních performance
1
komunitních akcí
0
tvůrčích dílen, workshopů
0

Z minulosti Ukradené galerie v Prádelně

Proběhlé akce v Prádelně

Červenec 2024
Červen 2024
Říjen 2023
Září 2023
Nebyla nalezena žádná událost!
Načíst více