Členská schůze spolku Prádelna | 24. června 2021

Publikoval(a) Prádelna dne

Členská schůze Kulturního centra Prádelna, z. s. proběhla ve čtvrtek 24. června 2021 od 17:00 v Prádelně.

Hlavní body programu:

  • Zpráva o činnosti spolku a Zpráva o hospodaření spolku
  • Koncepce činnosti spolku na další období
  • Návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku
  • Podpis listiny přítomných

Rada spolku byla doplněna o 3 nové členy a čítá nyní 8 lidí:

Martin Zeman, Petra Lewis, Kateřina Kuchtová, Matouš Bičák, Jiří Zeman, Dominika Lewis, Carolyn Zukowski, Filip Faschingbauer

Stručný zápis z členské schůze spolku

Dotaz: Jaké jsou konkrétní podmínky členství ve spolku?
Jednou ročně účast na členské schůzi. Stanovy jsme poslali emailem před dvěma roky, každý člen by jej měl mít.

1) Přijetí nových členů rady spolku

Návrh a představení nových členů rady spolku: Carolyn Zukowski může pomoci s financováním, Dominika Lewis – nepřítomna, Filip Faschingbauer – hudební produkce.

Hlasování: kandidáti přijati 13 hlasy

2) Zpráva o činnosti

Prezentace: historie Prádelny Matouš Bičák, vznik spolku, návrh projektu na radě, nový projektový záměr, spolupráce s městem 30 let po sametu. V době pandemie a nuceného zavření Prádelny: mapování objektu s pamětníky, 4 členové rady rezignovali – nutno doplnit.

Absolvovali jsme náročná jednání a opakovaně se snažili dostat se na radu města. Byli jsme v kontaktu s ředitelem Petrem Trojákem a po jeho odchodu začala jednání nanovo. Vstřícné reakce po prezentaci projektového záměru na radě města v dubnu 2021, příslib investice 200.000,- do vybudování záchodů a základních úprav.

Komunikace ven: Promýšleli jsme a dlouho připravovali komplexní strategii komunikace, jak komunikovat ideu a vizi Prádelny.

Vznik podcastu Mandl ve spolupráci s Ambit Studious, otevřený všem, propojovací platforma pro navázání kontaktů. 

Zažádali jsme o grant z nadace Via na spolkovou činnost, dostali jsme 67.000,-, které se použijí komunitní činnost a činnosti vedoucí ke zřízení osvětlení či oprav zdí.

Projekt Kinedock – 2000,- za 10 projekcí – Nové profi plátno – koupil Martin Zeman.

Plány Zvelebování prostoru – základní úpravy – ve fázích.

Brigády – plánujeme vyhlašovat přes sociální sítě, brigády 1. Zasklívání oken – vedoucí projektu Cal Zukowski – 3 fáze – 1)omýt – připravit, 2)řezat + natírat rámečky, 3)zasklívat + kytovat; lavice, desky ke stolům z grantu, oprava zdí a bílení

2) Hospodaření

Dosud nulové, v budoucnu grant 67.941,
Náklady na složení kauce k nájemní smlouvě ve výši 20.000,-, jednání o snížení částky
+ pojištění odpovědnosti

Plánované výdaje: 100,- měsíčně nájem, záloha za energie 14 000 Kč ročně, náklady na spoluúčast grantu nadace VIA, 10 projekcí Kinedock – 2420,-, 10 000,- zvuk a apod.

Otázka Jak pokrýt náklady?
Jsme na počátku. Uvažujeme o dalších možnostech financování, dobrovolné příspěvky, kampaň na darujme.cz apod.

Hlasování:
Schválení rámcové koncepce, schváleno  – počet 13 pro

Kategorie: Proběhlospolek